Editor de Bunuri

Valorificarea pe loturi a deșeurilor nedezmembrate și a deșeurilor dezmembrate/sortate rezultate din mijloace fixe sau bunuri materiale ca urmare a lucrărilor de retehnologizare, mentenanță sau casări efectuate la obiectivele CNTEE Transelectrca SA - Sucursala de Transport Bacău

Comisia de valorificare, numită prin decizia nr. 100/05.06.2019, a hotărât anularea procedurii de valorificare organizată în scopul atribuirii contractului de vânzare-cumpărare, având ca obiect "Valorificarea pe loturi a deșeurilor nedezmembrate si a deșeurilor dezmembrate/sortate rezultate din mijloace fixe sau bunuri materiale ca urmare a lucrărilor de retehnologizare, mentenanță sau casări efectuate la obiectivele CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Bacău", deoarece în data de 30.07.2019 nu s-a prezentat niciun cumpărător.


Editor de Bunuri

#hide the portlet