Editor de Bunuri

Valorificarea D.E.E.E. (deseuri de echipamente electrice si electronice) rezultate din scoaterea din functiune a bunurilor din patrimoniul CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Bacau

 

1.Denumirea vanzatorului: CNTEE "Transelectrica" S.A. Bucuresti, Societate Administrata in Sistem Dualist, prin Sucursala de Transport Bacau, cu sediul in Bacau, str. Oituz, nr.41, cod postal 600266, cod fiscal RO 13328043 / cod unic de inregistrare 13427560, cont bancar RO05RNCB0026030899790001, deschis la B.C.R. Bacau, tel:+40 234 207120, fax:+ 40 234517456.

2.Obiectul contractului: „Valorificarea D.E.E.E. (deseuri de echipamente electrice si electronice) rezultate din scoaterea din functiune a bunurilor din patrimoniu CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Bacau".

3.Procedura de valorificare prin vanzare: licitatia publica cu oferta de pret in plic inchis.

Procedura se desfasoara in doua etape si va avea loc la sediul S.T. Bacau, sala Ioan Gheorghiu, strada Oituz, nr.41, et.1. Documentatia de participare se depune pana in data de 28.10.2019, ora 1100.Etapa a doua a licitatiei publice cu oferta de pret in plic inchis va avea loc in 28.10.2019, ora 1400, in prezenta tuturor cumparatorilor admisi in etapa intai.

4.In caz de neadjudecare, licitatia publica cu oferta de pret in plic inchis se va repeta, in data de 05.11.2019, respectiv in data de 14.11.2019, conform precizarilor din Regulamentul de desfasurare al licitatiei publice cu oferta de pret in plic inchis.

5.Durata contractului: 30 de zile lucratoare de la data transmiterii ordinului de incepere a contractului, dupa confirmarea platii contravalorii deseurilor.

6.Cumparatorii pot obtine documentatia de vanzare de la vanzator, gratuit, numai in baza unei solicitari scrise transmisa la adresele de e-mail maria.draghia@transelectrica.ro sau lacramioara.uricaru@transelectrica.ro, incepand cu data de 17.10.2019. Vanzatorul pune la dispozitie documentatia de vanzare in format electronic, asigurat de cumparator, sau pe e-mail cu confirmare de primire.

7.Eventualele clarificari/informatii suplimentare la documentatia de vanzare se pot obtine de la organizator/vanzator, in baza unei solicitari scrise transmisa prin e-mail sau pe fax nr. +40 234517456.

8.Preluarea, colectarea, incarcarea si transportul deseurilor supuse procedurii de valorificare se va face de la sediul vanzatorului S.T. Bacau, str.Oituz, nr.41, municipiul Bacau. Deseurile se vand „la pachet" – un singur pachet. Criteriul de atribuire este cel mai mare pret ofertat pentru pachetul integral (oferta completa).

9.Pretul de pornire al licitatiei cu oferta de pret in plic inchis pentru pachetul integral este de 0,10 lei/kg, fara TVA.

10. Garantia de participare este de 20 lei, fara TVA si se constituie conform precizarilor din cap.15 al documentatiei de vanzare.

11.Limba de redactare a documentatiei de participare: romana.


Editor de Bunuri

#hide the portlet