Editor de Bunuri

Specialist DGCRIR

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției guvernanță corporativă, relația cu investitorii și reprezentare (DGCRIR) – Serviciul raportare non-financiara si responsabilitate corporativa (SRNFRC), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

SPECIALIST  

Principalele responsabilități ale postului:

·      participa la elaborarea procedurilor de la nivelul directiei și al Directoratului;

·      realizeaza analize si centralizeaza informatiile privitoare la tematicile de interes pentru companie, la solicitarea directorului directiei;

·      participa la crearea si mentinerea relatiilor de lucru functionale cu factori de decizie/personalul specializat al institutiilor de stat relevante pentru companie si cu diversi membri ai mediului de afaceri;

·      reprezinta Compania in fata institutiilor statului pentru asigurarea publicitatii actelor statutare;

·      proceseaza date si documente elaborate in cadrul directiei, la solicitarea sefului ierarhic;

·      asigură menținerea unei relații active cu persoanele interesate (stakeholderi) și asigurarea unui flux adecvat de informații cu toți cei interesați de evaluarea profilului non-financiar și a evoluției non-financiare a Companiei, asigurând:

o    comunicarea cu investitorii instituţionali, intermediari, consultanţi de investiţii, analişti financiari, la solicitările acestora, cu privire la rapoartele non-financiare emise de Transelectrica;

o    întocmirea de note, informaţii, situaţii, documente, rapoarte de sinteză şi/sau analiză solicitate cu privire la rapoartele non-financiare;

o    colectarea tuturor datelor/informaţiilor (cu conţinut cert, corect şi suficient) necesare elaborării raportării non-financiare, precum şi diseminarea acestora către cei interesaţi, în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă;

·      participa la implementarea si dezvoltarea politicii de responsabilitate sociala corporativa (RSC);

·      participă la elaborarea şi aplicarea procedurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor de raportare non-financiară stabilite în conformitate cu regimul juridic aplicabil;

·      participă la intocmirea raportării non-financiare a Companiei la termenele stabilite, în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare aplicabilă.

Cerințe:         

·      Studii superioare;

·      Experienta: minim un an vechime in munca;

·      Capacitate de comunicare si de negociere cu cadre/ personal de conducere, cu si din afara Companiei;

·      Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;

·      Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·      Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor ce permit documentarea pe Internet, a programelor legislative;

·      Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala (de preferinta limba engleza);

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·      Rapiditate în luarea deciziilor;

·      Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·      Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·      Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;

·      Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 24 iulie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet