Editor de Bunuri

Rezultatele financiare ale Transelectrica nu influenţează în sens negativ, factura de energie electrică la consumatorii finali

Pe fondul unei conjuncturi favorabile, CNTEE Transelectrica SA a anunțat rezultate financiare peste aşteptări anul trecut.

Creşterea semnificativă a exportului de energie electrică (fluxuri anuale comerciale de export de cca. 8,2 TWh în 2014 faţă de cca. 2,5 TWh in 2013) a generat o creştere substanţială a veniturilor din transport (obţinute prin aplicarea tarifului la injecţia energiei electrice în reţele). Un alt factor care a contribuit la rezultatele financiare excepţionale a fost creşterea cererii de capacitate de interconexiune transfrontalieră din partea traderilor de energie, situaţie ce a condus la venituri semnificativ mărite din alocarea capacităţii. Spre deosebire de anul 2013 când gradul de utilizare a capacităţii de interconexiune pe graniţe a fost sub 50 %, cererea de alocare de capacitate în anul 2014 a fost cu mult peste acest nivel.

Subliniem faptul că în conformitate cu reglementările europene aplicabile (Regulamentul CE 714/2009), veniturile obţinute din alocarea capacităţii de interconexiune (congestii transfrontaliere comerciale) nu sunt distribuibile acţionarilor sub formă de dividend, fiind dedicate exclusiv finanţării investiţiilor pentru meţinerea sau creşterea capacităţii de interconectare a sistemului de transport cu reţelele ţărilor vecine. De asemenea, investiţiile finanţate din aceste venituri nu vor fi incluse în Baza Activelor Reglementate făra a pune presiune pe tarifele reglementate de transport ale energiei electrice, şi implicit nici pe consumatorul final. 

Performanţa Companiei în anul 2014 a fost influenţată pozitiv şi de corecţiile de tarif provenite în principal din volumele nerealizate în 2013 faţă de prognoza traficului zonal de energie, dar şi, de asemenea, de diminuarea semnificativă în 2014 a costurilor cu consumul propriu tehnologic, redus atât ca volum cât şi ca preţ mediu de achiziţie de pe pieţele angro.

La începutul anului trecut, Autoritatea a majorat tariful de transport cu 1 Leu/MWh (la 22,16 Lei/MWh de la 21,16 Lei/MWh în 2013), în principal pe fondul unor ajustări conform metodologiilor în vigoare pentru venituri nerecuperate în anul 2013 (situaţie cauzată de un volum efectiv tarifat inferior volumului tarifabil din calculaţia ex-ante a tarifului, aşa cum am precizat şi în paragraful anterior). De asemenea, ANRE a crescut tariful de transport cu încă 0,34 Lei/MWh (la 22,50 Lei de la 22,16 Lei/MWh) începând din 1 iulie 2014, în principal ca urmare a recunoaşterii în tarif a costului cu impozitul pe construcţii speciale, dar şi prin includerea corecţiilor aferente perioadei anterioare de reglementare.

Trebuie menţionat ca ponderea tarifului de transport în structura preţului plătit de consumatorul final de energie electrică în România este marginală, transportul energiei electrice reprezentând cca. 5% din factură la consumatorul final (conform analizelor interne bazate pe datele publicate pe pagina de internet Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database, aspect  reconfirmat şi prin studiul efectuat de către BCR, intitulat  "Strategia energetică a României:  Implicaţii pentru dezvoltarea economică şi piaţa de capital"  http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2015-03-6-19563765-0-prezentare-strategie-energetica-bcr.pdf).  Astfel, măsura în care creşterea tarifului de transport este resimtită în factura consumatorului final este minoră. Modificările tarifului de transport al energiei electrice sunt calculate conform metodologiilor în vigoare ce au drept scop viabilizarea financiară a operatorului reţelei electrice de transport în vederea asigurării resurselor necesare menţinerii funcţionării stabile a Sistemului Electroenergetic Naţional şi dezvoltării sistemului de transport al energiei electrice din România.

Din perspectiva celor enunţate mai sus, evoluţia pozitivă a indicatorilor financiari ai CNTEE Transelectrica SA nu reprezintă nici pe departe o influenţă directă, în sens negativ, în majorarea preţului la consumatorii finali de energie electrică.

 

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet