Editor de Bunuri

Punctul de vedere al CNTEE Transelectrica SA privind informațiile apărute în mass-media, urmare a constatarilor din Raportul Corpului de Control al Primului Ministru.

Raportul Corpului de Control al Primului Ministru se referă la perioada 2009-2013 de dinainte de implementarea în cadrul CNTEE Transelectrica SA a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (OUG 109/2011).

Drepturile salariale menționate în Raportul Corpului de Control al Primului Ministru au fost acordate cu respectarea prevederilor Contractelor Colective de Munca (CCM) semnate de Sindicat și asumate de conducerea CNTEE Transelectrica SA din acea perioada.

După dispariția CCM la nivel de ramura din anul 2011 sindicatele au solicitat și obținut menținerea la nivel de companie a unui CCM care a transpus același drepturi ale angajaților în ceea ce privește sporurile, facilitatile și beneficiile de ordin salarial.

Conform Planului de Administrare elaborat de Consiliul de Supraveghere numit prin OUG nr. 109/2011 și aprobat de AGA în data de 30.09.2013, a fost elaborat și finalizat un proiect de Creștere a Eficienței Organizaționale, actualmente fiind în curs de implementare, introducându-se un nou sistem de salarizare bazat pe evaluarea prin criterii și obiective de performanță a activității conducerii executive a companiei de la nivel de direcții și departamente, noutatea acestui sistem constând în implementarea unui nou concept de componentă variabilă de remunerare neexistent până la acest moment.

În cadrul noului sistem de salarizare performanța este reflectată atât în partea fixă cât și în partea variabilă. În partea fixa, în mod specific, avansarea în cadrul clasei de salarizare nu va ține cont de vechime ci de nivelul de performanță realizat și de progresele realizate în formarea profesională proprie. Partea variabilă este o componentă nouă care transformă cuantumul indemnizației de conducere într-o metoda de remunerare evaluata in functie de gradul de realizare a criteriilor și obiectivelor de perfomanță specifice.

În cadrul acestui proiect sporurile rămase sunt sporuri specifice activității de Operator de Transport și Sistem cum ar fi sporul de tura, sporul de noapte, sporul de mobilitate, sporul de program special de muncă.

Prin proiectul de Creștere a Eficienței Organizaționale noul sistem de salarizare în partea fixă pleacă de la un nomenclator de funcții și meserii, calculat pe o bază de punctaj cu o departajare riguroasă bazat pe o gradare a funcțiilor pe criterii specifice. Noul nomenclator de funcții și meserii permite construirea unei noi grile de salarizare în care avansarea prin cresterea vechimii în muncă dispare.

Noul sistem de salarizare are ca obiectiv reducerea fluctuației și stabilizarea personalului, în scopul creării posibilitătii acestuia de a se specializa si a acumula experienta necesară sectorului energetic si de a stimula personalul care prin continuitate si stabilitate în sectorul energetic isi poate manifesta atasament fată de Companie.

În calitate de operator de transport și de sistem care asigură funcționarea Sistemului Electroenergetic Național în condiții de maximă siguranță și stabilitate, CNTEE Transelectrica SA și-a asumat de-a lungul anilor angajamentul pe termen lung, față de societatea românească, dovedind în mod exemplar și responsabil că este un serviciu public de încredere, având la bază un sistem modern și eficient de transport al energiei electrice, cu un personal ce deține o inaltă calificare, dând dovadă de profesionalism și responsabilitate în activitatea desfășurată.
  

 

Editor de Bunuri

#hide the portlet