Editor de Bunuri

Punctul de vedere al CNTEE TRANSELECTRICA SA privind articolul publicat pe site-ul www.profit.ro, cu titlul ROMÂNIA ESTE LIDERUL UE LA PIERDERI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN REȚELE, DUBLE FAȚĂ DE MEDIA COMUNITARĂ

Transelectrica opereaza reteaua electrica de transport pe teritoriul Romaniei, o retea formată din statii electrice de transformare si linii electrice de mare capacitate (cca. 8800 km lungime totala) ce funcționeaza la niveluri înalte de tensiune (în principal 400 kV si 220 kV). Asa cum este mentionat in cadrul articolului, nivelul pierderilor (consumul propriu tehnologic) înregistrate în reteaua de transport în anul 2014 a fost de 2,40 % (raportat la cantitatea totala de energie electrică intrata in retea in decursul anului), procent situat in linie cu media inregistrata in intervalul ultimilor 5 ani [1]. Cu titlu orientativ si exemplificativ, nivelul pierderilor in reteaua de transport al energiei electrice in alte tari europene in anul 2014, raportate de operatorii retelelor de transport, a fost de: 2,57 % Suedia, 2,08 % Franta, 1,94 % Finlanda, 1,89 % Portugalia [2].

Ponderea tarifului de transport al energiei electrice, ce include si costul pierderilor in reteaua electrica de transport, in factura de energie electrica platita de consumatorul final casnic s-a situat in anul 2014 la cca. 4 %, conform unui studiu elaborat de Boston Consulting Group si prezentat presei in anul 2015. Acelasi studiu arata ca nivelul mediu al intreruperilor in alimentarea consumatorilor in reteaua de transport (numarul de incidente, timpul mediu de intrerupere) a inregistrat o tendinta de scadere in ultimii ani.

Referitor la comparatia cu alte tari din blocul comunitar UE, relevanta unor comparatii directe ale nivelului pierderilor de energie electrica inregistrate in retelele de transport este limitata de o serie de factori care, avand o influenta importanta asupra nivelului pierderilor in retea, pot actiona cu intensitati diferite asupra retelelor in cauza. Pe langa varsta medie si starea tehnologica a retelei, alti factori cu influenta importanta sunt amplasarea geografica a productiei de energie electrica relativ la consum, fluxurile transfrontaliere de energie electrica, conditiile climatice. Unul dintre cei mai importanti factori este gradul de asimetrie geografica productie – consum (distantele ce separa zonele in care exista concentrari de unitati de producere a energiei electrice si principalele zone in care energia electrica produsa se consumă). Din acest punct de vedere, la nivelul Romaniei se poate remarca o asimetrie semnificativa, existand zone importante cu un nivel al cererii de energie electrica ce nu poate fi acoperit integral din productia centralelor locale (Transilvania, Moldova), deficitul fiind acoperit prin transportul energiei electrice pe distante importante, din zonele cu productie excedentara (Oltenia, Dobrogea). De asemenea, repartitia productiei de energie electrica este dictata exclusiv de piata de energie si de obligatia preluarii cu prioritate a energiei din surse regenerabile, iar un exemplu elocvent in acest sens pot fi perioadele cu productie ridicata in centralele electrice eoliene, centrale concentrate in zona Dobrogea, in aceasta situatie o parte a energiei este transportata de la est spre nord – vest pe distante mari cu pierderi semnificative de energie. Precizam ca acesti trei factori de o influenta majora asupra nivelului pierderilor de energie (fluxurile fizice de import/export, repartitia productiei de energie electrica si conditiile meteorologice), nu pot fi controlati de catre Transelectrica.

Reducerea nivelului pierderilor in transportul energiei electrice, atat cantitativ cat si valoric, reprezinta o preocupare permanenta a companiei Transelectrica. Investitiile realizate si cele planificate in reteaua de transport (retehnologizarea instalatiilor existente, instalarea in retea a unor echipamente noi cu un grad inalt de eficienta energetica) si sistemul de tarife de transport diferentiate zonal ce promoveaza utilizarea eficienta a retelei, contribuie la minimizarea pierderilor in reteaua de transport.

 

[1] 2011-2015

[2] www.svk.sewww.rte-france.comwww.fingrid.fiwww.ren.pt

 

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet