Editor de Bunuri

Proiectul componentei iniţiale a Planului de selecţie pentru CNTEE Transelectrica SA

Planul de Selecţie al Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA (denumit în continuare "Plan de Selecţie") este elaborat în conformitate cu prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 111/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicared a unor prevederi din OUG 109/2011, denumită în conitnuare "HG nr 722/2016".

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet