Editor de Bunuri

Precizari privind procesul de alocare a capacităţilor pe liniile de interconexiune derulat de CNTEE Transelectrica SA, in calitate de Operator de Transport si Sistem (OTS)

Alocarea capacitatilor pe liniile de interconexiune se face prin mecanisme de piata, transparente si nediscriminatorii, in deplina concordanta cu acordurile incheiate de CNTEE Transelectrica SA cu OTS vecini, acorduri convenite in fiecare an si avizate de catre ANRE.

Calculele de determinare a capacitatilor pe liniile de interconexiune sunt efectuate de CNTEE Transelectrica SA in conformitate cu "Metodologia pentru determinarea si armonizarea capacitatilor nete de interconexiune (NTC)", dezvoltata cu respectarea reglementarilor europene, avizata de catre ANRE si publicata pe website - ul companiei.

Valorile astfel determinate se armonizeaza cu partenerii din interconexiune (OTS vecini), pentru a se indeplini criteriile obligatorii de siguranta in functionarea interconectata. Stabilirea unei structuri de alocare pe granite este o actiune comuna a OTS-urilor vecine, care necesita acord din partea autoritatilor de reglementare si trebuie sa tina seama de caracteristicile pietei. Structura de alocare convenita pe granitele Romaniei prevede alocarea pentru 100% din capacitatea neta de transport pe liniile de interconexiune, indiferent de orizontul de timp pentru care sunt organizate licitatiile, in acest fel participantii la piata beneficiind in fiecare moment de capacitatea maxima a interconexiunii cu respectarea normelor de siguranta pentru exploatarea retelei electrice de transport.

Valorile capacitatilor transfrontaliere disponibile pentru export / import sunt ofertate catre piata la nivel anual, lunar, zilnic si intrazilnic, in functie de acordurile incheiate de CNTEE Transelectrica SA cu OTS vecini si in deplina concordanta cu prevederile acestora. Alocarea de capacitate este de tip explicit, cu exceptia alocarii zilnice pe granita Romania – Ungaria, care se realizeaza conform principiilor alocarii implicite, aplicate in cadrul proiectului 4M MC. In caz de necuplare a pietelor pentru ziua urmatoare din Romania – Ungaria – Cehia – Slovacia, este realizata o licitatie zilnica umbra (licitaţie zilnica explicita), organizata de OTS – ul din Ungaria.

Regulile de Alocare a capacitatilor de interconexiune cu OTS din statele vecine – Ungaria, Serbia, Bulgaria si procedura operaţională TEL – 01.06 revizia 5, sunt postate pe site-ul http://www.transelectrica.ro/web/tel/piata-de-alocari.

Deoarece in Romania exista un interes mare al participantilor pentru alocarea de capacitate pe termen lung in directia export si pentru utilizarea acestor capacitati de export castigate in urma licitatiilor anuale si lunare, capacitatea care mai poate fi oferita la alocarea zilnica si intrazilnica pe direcţia export are, in general, o valoare redusa, prin utilizarea mecanismului de soldare („netting") eliberandu-se in acelasi timp o capacitate mare pe directia import (in acest fel explicandu-se diferenţa mare dintre capacitatea disponibila la export si cea la import in cazul alocarii zilnice si intrazilnice). Principiul soldarii graficelor de schimb notificate de catre participanti in baza capacitatilor castigate la licitatiile pe termen lung a fost introdus in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, ca o masura de maximizare a utilizarii capacitatilor de interconexiune de catre participanti.

Introducerea mecanismului de cuplare a pietelor pentru ziua urmatoare din Romania, Ungaria, Cehia si Slovacia nu a afectat modul de determinare, amonizare si ofertare a capacitatii disponibile pe granite. Spre exemplu, desi la alocarea zilnica se ofera capacitati reduse pe directia export catre Ungaria, din motivele descrise anterior, volumul total de energie exportata catre Ungaria nu a fost afectat de introducerea mecanismului de cuplare, acesta mentinandu-se la valori ridicate.

In actuala structura de alocare, pe toate granitele, capacitatea neta de transport este utilizata din punct de vedere comercial intr-o proportie foarte mare in directia export, interesul participantilor manifestandu-se in special pentru capacitatea oferita la licitatiile pe termen lung.

Una din preocuparile continue ale CNTEE Transelectrica SA este imbunatatirea procesului de alocare a capacitatilor pe liniile de interconexiune si armonizarea intr-o masura cat mai mare a regulilor de alocare bilaterale cu cele elaborate la nivelul ENTSO – E, in colaborare cu OTS vecini, reprezentantii autoritatilor de reglementare si tinand cont de opiniile participantiilor la piata.

In plus, CNTEE Transelectrica SA este angrenata in activitati de armonizare regionala a programelor nationale de mentenanta pentru echipamentele din reteaua de transport, dar si intr-un ambitios program investitional, inclusiv pentru dezvoltarea de noi linii de interconexiune.

Anexam cateva informatii relevante privind procesul de alocare a capacitatilor pe liniile de interconexiune derulat de CNTEE Transelectrica SA, in calitate de Operator de Transport si Sistem (OTS) in anul 2014 si evolutia consumului, productiei de energie electrica si a soldului tranzactiilor transfrontaliere in anul 2014, comparativ cu anul 2013.

Precizari privind procesul de alocare a capacităţilor pe liniile de interconexiune derulat de CNTEE Transelectrica SA, in calitate de Operator de Transport si Sistem (OTS)

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet