Editor de Bunuri

Precizari

PRECIZĂRI

 

Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media cu privire la cererea de chemare in judecată formulată de Societatea FF Wind Energy International SRL, care face obiectul dosarului nr. 47332/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA precizează faptul că a reziliat contractul de racordare RET nr 85/2011, întrucât prevederile contractuale nu au fost îndeplinite la termen.

CNTEE Transelectrica SA, fiind o companie echidistantă în derularea acestui tip de contract, a analizat solicitările și justificările prezentate de către societatea FF Wind Energy International SRL și a fost de acord cu prelungirea repetată a unor termene din acest contract.

CNTEE Transelectrica SA asigură accesul reglementat la reţeaua electrică de transport în condiții de transparență, nediscriminare și echidistanță pentru toți solicitanții.

 

Biroul Reprezentare, Relații Publice și Relația cu Mass-Media


Editor de Bunuri

#hide the portlet