Editor de Bunuri

Partenerii din Consorțiul FutureFlow au avut o ședință de început

Partenerii din Consorțiul FutureFlow au avut o ședință de început

Liubliana, 27-28 ianuarie 2016                 

FutureFlow – Elaborarea soluțiilor de eTrading pentru echilibrarea și re-dispecerizarea energiei electrice în Europa

Ședința de început a Consorțiului FutureFlow s-a desfășurat în Liubliana unde toți cei 12 parteneri ai Consorțiului din 8 țări europene, Responsabilul de Proiect din Comisia Europeană, Dna Mariana Stancheva și reprezentantul Sediului central al ELES s-au reunit pentru a lansa activitățile proiectului. Ședința a fost prezidată de Dl Uroš Salobir, Coordonatorul de proiect de la ELES, care și-a exprimat optimismul și disponibilitatea de a permite surselor regenerabile și consumatorilor din astfel de surse să contribuie la stabilitatea rețelei de electricitate așa cum nu s-a mai realizat înainte.

În cadrul ședinței partenerii consorțiului au revizuit planul proiectului cu durata de 4 ani și au definit prioritățile pentru anul 2016. Pregătirea specificațiilor tehnice și a modelelor de afaceri, a prevederilor și a studiilor esențiale pentru prototipul platformelor pilot reprezintă principalele provocări ale anului viitor.    

FutureFlow va face legătura între zonele de control interconectate ale celor patru OTS din Europa central-sudică (ELES, Slovenia; APG, Austria; MAVIR, Ungaria și TRANSELECTRICA, România), care actualmente se confruntă cu provocări tot mai mari față de securitatea sistemului de transport. Numărul tot mai mare de grupuri pe surse regenerabile a redus drastic capacitatea instalațiilor convenționale pe combustibili fosili de a asigura activitățile de echilibrare și reduce congestiile prin redispecerizare. Este nevoie să se abordeze provocările viitoare de echilibrare și de securitate a sistemului cu ajutorul unei abordări comune mai susținute la nivel regional.

Partenerii consorțiului au convenit să examineze împreună o combinație de două metode spre a asigura soluții acestor probleme printr-o cooperare regională singulară:

  • Elaborarea unei scheme de cooperare tehnico-economică: va fi adaptată să asigure participarea consumatorilor comerciali și industriali importanți, a consumatorilor-producători și a producătorilor distribuiți din surse regenerabile pentru asigurarea unor servicii auxiliare îmbunătățite în sediile OTS cu opțiuni limitate de flexibilitate.
  • Dezvoltarea și testarea pilot a unui prototip de platformă IT și a modelului (-lor) economic (-e) aferent (-e) care să susțină această schemă de cooperare.

Activitățile de cercetare și inovare implică participanți reali de pe piața de energie (se estimează că se vor disponibiliza servicii flexibile de echilibrare între 20 și  40 MW în zonele de control ale celor patru OTS), în vederea:

  • Realizării prototipului de platforme inovatoare de agregare a flexibilității în toate cele patru zone de control,
  • Realizarea prototipului unei platforme IT regionale care să permită accesul acestor platforme de agregare a flexibilității pe piețele internaționale,
  • Optimizării funcțiilor relevante din sediile OTS din punct de vedere regional,
  • Testării pilot a acestor platforme și conexiuni pe baza unor studii de caz cu utilizare tot mai ambițioasă care implică participanți reali de pe piața de electricitate.
  • Se propune o analiză ex-post de impact în vederea recomandărilor pentru proporționarea și aplicarea celor mai bune studii de caz.

În afară de partenerii consorțiului FutureFlow se va mai face schimb de cunoștințe și de experiență și cu factori interesați externi prin:

  • Consiliul Consultativ care include cercetători experți, asociații de consumatori, asociațiile producătorilor din surse regnerabile și convenționali, comercianți cu amănuntul, agregatori și reglementatori pentru a aborda chestiunile critice de cercetare, soluțiile elaborate, studiile de caz analizate și potențialul de aducere la scară sau de reproducere a prototipurilor.
  • Grupul de Referință al OTS, care intenționează să abordeze probleme specifice ale OTS ca de exemplu legăturile între proiectul FutureFlow și Codul de Rețea pentru a implementa Echilibrarea Energiei Electrice.

Ambele organisme, Consiliul Consultativ și Grupul de Referință al OTS au fost deja stabilite însă membrii noi vor fi bineveniți.  


Editor de Bunuri

#hide the portlet