Editor de Bunuri

Informare desfasurare procedura de valorificare deseuri din data de 26.03.2019

Comisia de valorificare, numita prin decizia nr. 26/11.02.2019, a hotarat anularea procedurii de valorificare organizata in scopul atribuirii contractului de vanzare-cumparare, avand ca obiect "Valorificarea la pachet a deseurilor nedezmembrate si a deseurilor dezmembrate/sortate rezultate din mijloace fixe sau bunuri materiale ca urmare a lucrarilor de retehnologizare, mentenanta sau casari efectuate la obiectivele CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de transport Bacau", deoarece in data de 26.03.2019 nu s-a prezentat niciun cumparator.

Procedura de valorificare se va relua in data de 03.04.2019, in aceleasi conditii, cu respectarea cerintelor din "Regulamentul de desfasurare a licitatiei publice cu oferta de pret in plic inchis".


Editor de Bunuri

#hide the portlet