Editor de Bunuri

Informare desfășurare procedură de valorificare a deșeuri din data de 22.07.2019

Comisia de valorificare, numită prin decizia nr. 100/05.06.2019, a hotărât anularea procedurii de valorificare organizată în scopul atribuirii contractului de vânzare-cumpărare, având ca obiect "Valorificarea pe loturi a deșeurilor nedezmembrate și a deșeurilor dezmembrate/sortate rezultate din mijloace fixe sau bunuri materiale ca urmare a lucrărilor de retehnologizare, mentenanță sau casări efectuate la obiectivele CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Bacău", deoarece in data de 22.07.2019 nu s-a prezentat niciun cumpărător.

Procedura de valorificare se va de relua in data 30.07.2019, în aceleași condiții, cu respectarea cerințelor din "Regulamentul de desfășurare a licitației publice cu ofertă de pret in plic închis".


Editor de Bunuri

#hide the portlet