Editor de Bunuri

In vederea simularii efectelor formulei propuse prin Ordin ANRE pentru redistriburea costurilor / veniturilor suplimentare pe piata de echilibrare, CNTEE Transelectrica SA a publicat valorile orare ale dezechilibrului inregistrat la nivel SEN pentru lunile august 2014 si decembrie 2014

In vederea simulării cotei care ar reveni fiecărei părţi responsabile cu echilibrarea (PRE) în urma redistribuirii costurilor / veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului pe baza formulei cuprinse în propunerea de Ordin ANRE pentru aprobarea unor reguli pe piaţa de echilibrare privind plata energiei de echilibrare, redistribuirea costurilor/veniturilor suplimentare şi calculul dezechilibrului de la notificare al unităţilor dispecerizabile şi modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, PROIECT II (document aflat în faza de consultare publică pe site-ul ANRE până la data de 06.02.2016), CNTEE Transelectrica SA a publicat valorile orare ale dezechilibrului înregistrat la nivel SEN pentru lunile august 2014 şi decembrie 2014, în baza datelor primite de la OPEE.

Valorile orare ale dezechilibrului inregistrat la nivel SEN pentru lunile august 2014 si decembrie 2014


Editor de Bunuri

#hide the portlet