Editor de Bunuri

CONSULTARE PUBLICĂ referitor la "Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung", conform articolului 31 din  Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung

CNTEE Transelectrica SA invită stakeholderii și participanții la piața de energie electrică din Romania să transmită comentariile cu privire la consultarea online referitor la Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung, conform articolului 31 din  Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung.  
Documentele de discutie pot fi accesate la pagina  https://www.transelectrica.ro/web/tel/consultari-in-curs la urmatorul link https://consultations.entsoe.eu/markets/copy-of-lt-transmission-rights-see/ 
 
Comentariile se pot transmite pana la data de 20 martie 2017.

Editor de Bunuri

#hide the portlet