Editor de Bunuri

CONSULTARE PUBLICĂ referitor la "Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung", conform articolului 31 din  Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung

CNTEE Transelectrica SA invită părtile interesate și participanții la piața de energie electrică din Romania să transmită comentariile cu privire la consultarea online referitor la Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung, conform articolului 31 din  Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung.  
Documentele de discutie pot fi accesate la pagina  https://www.transelectrica.ro/web/tel/consultari-in-curs la urmatorul link: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-ltrs/
 
Comentariile se pot transmite pana la data de 10 Aprilie 2017.

Editor de Bunuri

#hide the portlet