Editor de Bunuri

COMUNICAT privind incidentul din stația Hășdat, din data de 05.03.2017 care a afectat alimentarea cu energie electrică din zona Valea Jiului, drept la replică privitor la afirmațiile C.E. Hunedoara

Referitor la precizările din comunicatul de presă al CEH privind specificul activităților din subteran și al riscurilor la care sunt expuși consumatorii aferenți acestei activități, dorim să menționăm faptul că Sistemul Electroenergetic Național nu reprezintă o sursă neîntreruptibilă de energie, în sistem putând avea loc întreruperi ale alimentării cu energie electrică atât planificate cât și neplanificate, așa cum s-a întâmplat în data de 05.03.2017, la ora 18:39. Din punct de vedere practic, în nicio rețea electrică nu se poate asigura un nivel de siguranță în alimentare de 100 %, aspect care este reflectat și în reglementările specifice în vigoare.

Astfel, în conformitate cu Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12/30.03.2016, în cazul în care este întreruptă alimentarea cu energie electrică din cauze care aparțin CNTEE Transelectrica SA, aceasta are obligația de a relua serviciul de transport al energiei electrice în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore în cazul întreruperilor neplanificate (Secțiunea a 3-a, art. 13). În cazul de față reluarea serviciului s-a realizat după numai 11 minute.

În ceea ce privește afirmația C.E. Hunedoara potrivit căreia „orice întrerupere a alimentării cu energie electrice poate conduce la producerea unor evenimente nedorite", menționăm că aceasta trebuie privită prin prisma faptului că este responsabilitatea fiecărui utilizator al rețelei electrice să își instaleze surse alternative (de rezervă) pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor vitali aferenți activității pe care o desfășoară (de exemplu instalarea unor grupuri Diesel), în vederea evitării oricăror riscuri generate de posibilele întreruperi în alimentarea cu energie electrică din sistem.

În concluzie subliniem faptul că CNTEE Transelectrica SA s-a încadrat în indicatorii de performanță pentru continuitatea serviciului de transport al energiei electrice stabiliți prin Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, asigurând alimentarea cu energie electrică a consumatorilor menționați la parametrii stabiliți de acest standard.


Editor de Bunuri

#hide the portlet