Editor de Bunuri

COMUNICAT privind incidentul din stația Hășdat, din data de 05.03.2017 care a afectat alimentarea cu energie electrică din zona Valea Jiului

În data de 05.03.2017, la ora 18:39, ca urmare a defectării unui echipament (întreruptor) din stația 220/110 kV Hășdat, au avut loc mai multe declanșări la echipamente aparținând CNTEE Transelectrica SA din zona Valea Jiului (în stațiile 220/110 kV Hășdat, 220/110 kV Baru Mare și 220 kV Paroșeni), care au condus la rămânerea fără tensiune a unei părți a județului Hunedoara, zona de unde sunt alimentate cu energie electrică minele de carbune (huilă) aparținând Complexului Energetic Hunedoara. Realimentarea tuturor consumatorilor s-a realizat foarte rapid, la ora 18:50.

Deși stația a fost pusă în funcțiune în anul 1970, la ultima revizie tehnică a echipamentului, efectuată în perioada 20-24 noiembrie 2016, conform Programului Anual de Mentenanță, nu au fost constatate elemente care să indice eventuale disfuncționalități ale acestuia.

În urma acestui incident nu s-au înregistrat deteriorări de echipamente sau disfuncționalități la consumatorii a căror alimentare cu energie electrică a fost întreruptă timp de 11 minute, inclusiv la minele de cărbune Paroşeni, Uricani, Vulcan, Lupeni, Lonea și Livezeni. Fiind zi de duminică, activitatea minieră era întreruptă. Consumul total întrerupt a fost de 47 MW, energia nelivrată consumatorilor reprezentând 8,6 MWh.

În CET Paroşeni şi în CHE aferente amenajării Aval Râul Mare, racordate la Sistemul Electroenergetic Național în zona de rețea afectată nu erau grupuri generatoare în funcţiune.

Stația 220/110 kV Hășdat este o stație în proces de retehnologizare, în prezent sunt pregătite toate documentele necesare demarării procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor de retehnologizare. Conform estimărilor noastre, la jumătatea acestui an sunt create condițiile procedurale pentru semnarea contractului de retehnologizare a stației. Realizarea lucrărilor de retehnologizare va conduce la creșterea fiabilității echipamentelor din stație și implicit la creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet