Editor de Bunuri

COMUNICAT privind aplicarea măsurilor de salvgardare aprobate prin HG nr. 10/2017, publicată în Monitotul Oficial nr. 40/13.01.2017

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 10/13.01.2017, C.N.T.E.E Transelectrica S.A., în calitate de Operator de Transport și de Sistem este mandatată să aplice măsurile de salvgardare cu caracter tehnic și comercial conform art. 6, alin. (3) din Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului Energetic Național, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 142/2014.

În acest sens, Dispecerul Energetic Național întreprinde următoarele acțiuni:

  • urmărește permanent și prognozează evoluția consumului de energie electrică, situația stocurilor de combustibil și a disponibilității unităților de producție, evoluția debitului Dunării și a stocurilor de apă din principalele lacuri de acumulare;
  • se informează despre prognoza meteorologică pentru zilele următoare, în special în ceea ce privește fenomenele meteo extreme și atenționările emise de către ANM;
  • colaborează cu Dispeceratul Național de Gaze Naturale (DNGN) în vederea informării reciproce privind parametrii de funcționare în cele două sisteme;
  • colaborează cu operatorii de transport și de sistem din țările vecine în scopul coordonării funcționării interconectate a sistemelor și cunoașterii stării de funcționare a acestora.

În urma evaluării stării de funcționare a sistemului, a prognozelor de consum și a celor meteorologice cât și a rezervelor de energie existente, în vederea asigurării securității și continuității în alimentarea cu energie electrică a populației, Dispecerul Energetic Național poate declara starea de criză în Sistemul Electroenergetic Național. În acest caz se pot pune în aplicare, gradual, următoarele măsuri de salvgardare:

  1. Trecerea unor centrale de la funcționarea pe gaze naturale la cea pe combustibil alternativ (păcură), în conformitate cu HG 844/2016, Anexa 1A. Măsura se aplică pe baza notificării primite de la DNGN, în conformitate cu planul comun de măsuri;
  2. Reducerea/anularea capacității de interconexiune disponibilă pe direcția de export;
  3. Reducerea/anularea schimburilor de energie notificate pe direcția de export;
  4. Limitarea în tranșe a consumului de energie electrică. Precizăm că limitarea nu afectează populația, aceasta fiind aplicată doar consumatorilor industriali prin restricționarea consumului la o putere minimă tehnologică, în conformitate cu prevederile din contractele de furnizare a energiei electrice.

Măsurile de la punctele 2. și 3. se aplică în conformitate cu acordurile bilaterale privind alocarea capacității de interconexiune cu operatorii vecini.

Măsurile se pot aplica în ordinea prezentată și în mod gradual, în funcție de situația din Sistemul Electroenergetic Național în momentul luării deciziei.

Precizăm că aceste măsuri au fost deja luate de către unii operatori de transport și sistem din țările vecine (Bulgaria, Grecia). Măsuri similare sunt avute în vedere și de alte țări din Europa (Franța, Belgia, Italia ș.a.).


Editor de Bunuri

#hide the portlet