Editor de Bunuri

COMUNICAT DE PRESĂ Rezultate financiare în primele 9 luni ale anului 2019

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

  • Transelectrica a obținut în primele 9 luni ale anului 2019 un profit brut de 82,9 milioane de lei, în condiții de reglementare și de îndeplinire a angajamentelor diferite față de cele ale aceleiași perioade din anul 2018;
  • În primele 9 luni ale anului 2019, impactul taxei din cifra de afaceri realizată din activități ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE a fost de 26,6 milioane de lei, față de 2,2 milioane de lei în aceeași perioadă a anului trecut;
  • Mentenanța a fost realizată la un grad mai ridicat, ceea ce a însemnat costuri mai mari, respectiv 94,7 milioane față de 87,4 milioane în aceeași perioadă a anului trecut;
  • Planul de Investiții la 9 luni 2019 arată realizări de 164,4 milioane de lei, față de 161,5 milioane de lei pe întreg anul 2018.

București, 19 noiembrie 2019. Rezultatele financiare obținute de Transelectrica în primele 9 luni ale anului 2019 sunt construite sub impactul a cel puțin două elemente de particularitate în comparație cu anul 2018: majorarea taxei din cifra de afaceri realizată din activități ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE de la 0,1% (2018) la 2% (2019), în baza OUG 114/2018; respectiv costurile mai mari cu mentenanța, ceea ce se traduce prin responsabilitate față misiunea fundamentală a Companiei de a asigura funcționarea Sistemului Electroenergetic Național.

 

În tabloul rezultatelor financiare în primele 9 luni ale anului 2019, majorarea substanțială a taxei din cifra de afaceri realizată din activități ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE se traduce printr-un cost de 26,6 milioane de lei, față de 2,2 milioane de lei cât ar fi însemnat dacă taxa își menținea valoarea de 0,1%. Astfel, doar prin aplicarea acestei prevederi, o diferență de 24,4 milioane de lei a afectat costurile și implicit s-a reflectat în rezultatele financiare.

Cu toate acestea, deși s-a realizat o bugetare prudentă pentru anul 2019, eforturile Companiei au fost calibrate pe respectarea angajamentelor față de ANRE și a întregului pachet de indicatori. De exemplu, în cifră absolută mentenanța în primele 9 luni ale anului 2019 s-a realizat la valoarea de 94,7 milioane de lei, față de 87,4 milioane de lei, cât s-a realizat în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultă astfel o diferență de 7,3 milioane de lei, reprezentând cost cu impact în rezultatele financiare, dar și un angajament față de ANRE și față de misiunea Transelectrica de a garanta siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național.  

Din cei doi factori care au impactat major rezultatele financiare ale anului 2019, respectiv taxa de 2% și costurile mai mari cu mentenanța, rezultă o diferență de 31,7 milioane de lei (care majorează costurile), față de anul 2018.

În ceea ce privește Planul Anual de Investiții, în primele 9 luni ale anului 2019 s-au realizat 164,4 milioane de lei, în timp ce în tot anului 2018 (12 luni) s-au realizat 161,5 milioane de lei.

Profitul brut realizat de Transelectrica în primele 9 luni ale anului 2019, respectiv 82,9 milioane de lei – față de 107,7 milioane de lei, profit brut realizat în aceeași perioadă a anului 2018 – a amortizat un impact de 31,7 milioane de lei, reprezentând taxa de 2% și costul mai mare cu mentenanța. Asta înseamnă că pe parcursul anului 2019, Transelectrica a suportat o taxă din cifra de afaceri realizată din activitățile care fac obiectul licențelor acordate de ANRE mult mai mare față de cea suportată în anul 2018, dar în același timp a realizat mai multă mentenanță. Prin urmare, dacă aceste două elemente nu ar fi impactat rezultatul brut al anului 2019, profitul la 9 luni ar fi fost de 114,6 milioane de lei, ceea ce ar fi însemnat cu 6,9 milioane de lei mai mult decât în primele 9 luni ale anului 2018, în aceleași condiții ca cele de anul trecut.

2019 a fost un an plin de încercări, dar, din fericire, rezultatele muncii în echipă a specialiștilor din Transelectrica nu au fost afectate de problemele de imagine din luna septembrie. Până la urmă, studiile reale, munca reală, devotamentul, profesionalismul și pasiunea nu pot fi anihilate de nicio pornire individuală de impostură.  Avem o companie sănătoasă, care își găsește în permanență pârghiile și resorturile pentru evoluție", a declarat Claudia-Gina ANASTASE (foto stânga), Director General Executiv, Președinte al Directoratului Transelectrica.

În acest context, Transelectrica a obținut deja un profit brut de 82,9 milioane de lei în primele 9 luni ale anului 2019, chiar dacă a fost bugetat un profit brut de doar 20,4 de milioane de lei pentru întreg anul 2019.

 

Anul 2019 a fost marcat de evoluții importante în cazul proiectelor cu finanțare europeană:

  • s-au semnat în cursul anului contracte de execuție a lucrărilor în valoare totală de aproximativ 75 de milioane de euro (reprezentând 356,9 milioane de lei, în condițiile unui curs valutar mediu de 4,72 lei/ euro) pentru LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu, proiect cu o cofinanțare europeană nerambursabilă de 27 de milioane de euro prin Mecanismul de Interconectare a Europei, din totalul costurilor eligibile de 54 de milioane de euro;
  • s-a semnat contractul de cofinanțare nerambursabilă în valoare de 33,43 milioane de euro prin POIM pentru LEA 400 kV Smârdan-Gutinaș, proiect a cărui valoare totală se ridică la 56,76 milioane de euro.

Toate echipele noastre de profesioniști sunt antrenate în tot ce înseamnă proiecte de cooperare regională în vederea atingerii obiectivelor Uniunii Europene de creare a pieței unice europene de energie electrică și vom fi în măsură să prezentăm rezultate deosebite pe această zonă de colaborare până la sfârșitul acestui an", a conchis Claudia-Gina ANASTASE, Director General Executiv, Președinte al Directoratului Transelectrica.

 

Serviciul Relații Publice și Comunicare Instituțională

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet