Editor de Bunuri

Comunicat de presă privind numirea unui membru in cadrul Directoratului CNTEE Transelectrica SA

             Ȋn sedinţa din 29 martie 2017, Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA a numit în funcţia de membru al Directoratului pe doamna Georgeta - Corina Popescu ca urmare a unei proceduri de selecţie demarate în a doua parte a anului 2016, prin intermediul unui expert independent, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, pentru ocuparea postului vacant de membru in Directorat.

            Numirea doamnei Georgeta - Corina Popescu va deveni efectivă începând cu data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului CNTEE Transelectrica SA.

            Astfel, la această dată, componenţa Directoratului CNTEE Transelectrica SA este: Ion – Toni Teau – Director General Executiv, Preşedinte al Directoratului, Constantin Văduva – Membru al Directoratului, Octavian Lohan – Membru al Directoratului, Mircea – Toma Modran – Membru al Directoratului.


Editor de Bunuri

#hide the portlet