Editor de Bunuri

COMUNICAT DE PRESĂ - Cuplarea pieței intrazilnice

COMUNICAT DE PRESĂ

 

București, 21 noiembrie 2019. Primele livrări de energie electrică în cel de-al doilea val din cadrul soluției unice europene de cuplare a piețelor intrazilnice (SIDC), lansată pe 19 noiembrie, au avut loc cu succes miercuri 20 noiembrie 2019. Această confirmare urmează încheierii activităților de testare și pregătire derulate de specialiști în ultima perioadă. Prin implementarea acestui proiect, alte șapte țări se vor alătura celor paisprezece care funcționează deja în regim cuplat.

 

Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați (OPEED) și Operatorii de Transport și Sistem (OTS) au confirmat lansarea celui de-al doilea val SIDC (cunoscut anterior ca XBID), după finalizarea cu succes a perioadei de testare, un efort susținut al specialiștilor din Transelectrica și OPCOM, cu sprijinul ANRE în ceea ce privește adaptarea reglementărilor.

Marcând un alt pas important în direcția extinderii pieței unice intrazilnice europene integrate, lansarea a încă două proiecte locale de implementare extinde tranzacționarea continuă a energiei electrice în următoarele țări: Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovenia. Acestea se alătură țărilor deja operaționale SIDC: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia.

Un al treilea val de lansare este preconizat până la sfârșitul anului 2020. Se așteaptă confirmarea cu privire la data la care granița Suedia/Polonia se va alătura, acest aspect urmând a fi comunicat ulterior participanților la piață.

Pentru România, conectarea piețelor intrazilnice creează noi oportunități de dezvoltare atât a pieței de energie electrică, cât și de producție pentru sectorul de producere a energiei din surse regenerabile prin tranzacționarea aproape de momentul livrării energiei produse. Scopul inițiativei SIDC este de a crește eficiența globală a tranzacționării pe orizontul de timp intrazilnic, ceea ce contribuie la creșterea gradului de securitate în alimentare și o utilizare mai bună a resurselor de producere a energiei electrice.

Soluția SIDC este bazată pe un sistem IT comun cu un registru unic de ordine (SOB), un modul de management al capacităților (CMM) și un modul de transfer tranfrontalier (SM). Aceasta permite ca ordinele introduse de participanții la piață pentru corelarea continuă într-o zonă de ofertare să fie corelate de ordine introduse similar de participanții la piață în orice altă zonă de ofertare din cadrul proiectului, atât timp cât capacitatea de transport este disponibilă. Soluția intrazilnică permite atât alocarea explicită pe granițele Croația/Slovenia și Franța/Germania (asa cum a fost solicitat de către autoritățile de reglementare respective) cât și tranzacționarea continuă implicită. Aceasta este în concordanță cu modelul țintă al UE pentru o piață intrazilnică integrată.

Cuplarea intrazilnică la nivel european este o componentă esențială pentru finalizarea pieței interne europene de energie. Odată cu creșterea cotei de producere de energie intermitentă în mixul de producere european, conectarea piețelor intrazilnice prin tranzacționarea transfrontalieră este un instrument din ce în ce mai important pentru ca actorii de pe piață să își mențină pozițiile echilibrate.

 

Serviciul Relații Publice și Comunicare Instituțională


Editor de Bunuri

#hide the portlet