Editor de Bunuri

Comunicat de presa - C.N.T.E.E Transelectrica S.A. a finalizat lucrările de modernizare la Stația 220/110 kV Tihău

Stația 220/110kV Tihău reprezintă un nod de bază în zona de vest a Sistemului Electroenergetic Național (SEN), având ca principale funcții tranzitarea puterii necesare către zona deficitară a Transilvaniei de Nord care în prezent beneficiază de o dimensionare limitată a rețelei de transport destinată asigurării puterii în zonă și alimentării din SEN a consumatorilor din zona Sălaj, Baia Mare și Satu Mare.

Lucrările de modernizare au fost necesare pentru alinierea la noile standarde și norme de proiectare și execuție, în special la cele privind fiabilitatea și timpul de eliminare a defectelor, îmbunatățirea condițiilor de exploatare și reducere a cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin montarea unor echipamente performante și adoptarea unor soluții constructive aliniate la tehnologiile actuale. Totodată, proiectul sporește capabilitatea de a satisface cerințele SEN în vederea interconectării la ENTSO-E și materializarea concepției Transelectrica privind teleconducerea stațiilor din SEN, pentru teleconducerea și operarea stației de la dispecer precum și realizarea setărilor reglajelor de protecție de la distanță.

Proiectul de modernizare s-a desfășurat în două etape, astfel:

Prima etapă a constat în modernizarea sistemului comandă control protecții, în perioada 2014 – 2015, în urma contractului semnat cu EFACEC, valoarea realizată a contractului fiind de 3.505.171,42 lei.

A doua etapă a constat în modernizarea circuitelor primare în perioada 2015 – 2017, în urma contractului încheiat cu asocierea SIEMENS-ENERGOBIT, valoarea realizată a contractului fiind de 6.308.751,12 lei.

Finanțarea lucrărilor a fost realizată din surse proprii.

Transelectrica este Operatorul de Transport și de Sistem din România, care gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă rețeaua de transport care cuprinde 81 stații electrice de transformare, cu o capacitate de circa 38.000 MVA și 8.834,4 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV și 750 kV, aflate în gestiunea a 8 sucursale de transport.


Editor de Bunuri

#hide the portlet