Editor de Bunuri

CNTEE Transelectrica SA a incheiat derularea proiectului Retehnologizarea staţiei 400/110/20 kV Tulcea Vest cu sprijinul instrumentelor structurale

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice"-co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala „Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
 
COMUNICAT DE PRESA
 
CNTEE Transelectrica SA a incheiat derularea proiectului "Retehnologizarea staţiei 400/110/20 kV Tulcea Vest" cu sprijinul instrumentelor structurale
 
Bucuresti, 21.01.2016
 
Compania Nationala de  Transport al  Energiei Electrice „TRANSELECTRICA" S.A., cu sediul în Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, a incheiat  la data de 21.12.2015, proiectul "Retehnologizarea statiei 400/110/20 kV Tulcea Vest ", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri.
 
Valoarea totala a proiectului este de 121.499.961,97 lei, din care asistenta financiara nerambursabila de  24.624.229,60 lei.
 
Proiectul s-a implementat in localitatea Tulcea, judetul Tulcea, pe o durată de 41 luni si 15 zile si a fost incadrat in axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice", operatiunea "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de transport". Obiectivul proiectului este cresterea gradului de eficienta energetica si de siguranta in functionare a Sistemului de Transport al Energiei Electrice prin modernizarea statiei electrice de transformare şi conexiuni de inaltă tensiune 400/110/20 kV Tulcea Vest, in contextul combaterii schimbarilor climatice.
 
Transelectrica este Operatorul de Transport si de Sistem din România, care gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaz si dezvolta reteaua de transport care cuprinde 81 statii electrice de transformare, cu o capacitate de 37778 MVA si 8834,30 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV şi 750 kV, aflate in gestiunea a 8 sucursale de transport.  
 
Detalii suplimentare puteţi obtine de la:
 
Persoana contact: Iulia Doina Simionescu Panait
 
Functie: Director program Accesare Fonduri Europene
Tel. 021.3035735, Fax: 021 3035660, e-mail: iulia.simionescu@transelectrica.ro
 

Editor de Bunuri

#hide the portlet