Editor de Bunuri

CNTEE Transelectrica SA a început derularea proiectului Linia electrică aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan, cofinanțat din fonduri europene prin POIM 2014 - 2020

4 noiembrie 2019

 

 

CNTEE Transelectrica SA a început derularea proiectului "Linia electrică aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.)  Gutinaș-Smârdan", cofinanțat din fonduri europene prin  POIM 2014 - 2020

 

C.N.T.E.E. Transelectrica SA, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanțare nerambursabilă nr. 276/03.10.2019, a participat în data de 21.10.2019, împreună cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, AM-POIM, la ședința de începere a activităților în cadrul proiectului „LEA 400 kV d.c. Gutinaș - Smârdan".

Proiectul „LEA 400 kV d.c. Gutinaș - Smârdan", cod MySMIS 2014+ 129245 beneficiază de cofinanțare de la Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 8 - Obiectivul specific 8.1: Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile.

Valoarea totală a contractului este de 306.286.464,86 lei (TVA inclus), din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 152.168.390,01 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la creșterea capacității sistemului energetic național de preluare în siguranță a producției de energie electrică din resurse regenerabile de la 2200 MW în 2013 la 3200 MW în 2023.

Obiectivele specifice ale proiectului: realizarea următoarelor: celula de capăt amplasată în Stația 400/220 kV Gutinaș, comuna Buciumi, județul Bacău,  2 km Linie Electrică Subterană (LES) și 138 km Linie Electrică Aeriană (LEA).

Data de început a proiectului: 22.11.2017

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2022

Locație: Obiectivul de investiții va avea o lungime de 140 km, între Gutinaș și Smârdan, va străbate teritoriul a trei județe, respectiv Bacău, Vrancea și Galați și va traversa 25 unități administrativ-teritoriale (Căiuți, Coțofănești, Buciumi, Urechești, Mărășești, Movilița, Panciu, Păunești, Pufești, Ruginești, Barcea, Cosmești, Costache Negri, Cuza Vodă, Drăgănești, Galați, Grivița, Ivești, Munteni, Nicorești, Pechea, Schela, Smârdan, Tecuci și Umbrărești).

Proiectul „LEA 400 kV d.c. Gutinaș - Smârdan" face parte din întăririle rețelei electrice de transport (RET) în zona de Nord-Est a României și este necesar pentru a se evita limitarea evacuării energiei electrice produse în centralele electrice eoliene din zona Dobrogea și apariția congestiilor în RET, ca urmare a dezvoltării capacităților de producție din zona de Sud-Est a țării. Proiectul va permite transportul energiei produse în zona Marii Negre către centrele de consum și stocare din restul țării și va crește semnificativ securitatea furnizării energiei electrice în regiune.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

C.N.T.E.E. Transelectrica SA, București

Persoana de contact: Manager Unitatea de Implementare a Proiectului - Mihaela PREDA

Tel: 0743.274.216

Email: mihaela.preda@transelectrica.ro

Web site: www.transelectrica.ro

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet