Editor de Bunuri

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat certificarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA ca Operator de Transport si de Sistem al Sistemului Electoenergetic National, conform modelului de separare a proprietatii

 

Ca urmare a modificărilor legale survenite și conform prevederilor legale în vigoare, în data de 21.05.2015 Compania a înregistrat la ANRE Cererea de certificare a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. ca operator de transport și de sistem al Sistemului Electroenergetic Național potrivit modelului de separare a proprietății (ownership unbundling), însoțită de documentația aferentă.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a fost certificată anterior de către ANRE, prin Ordinul nr 71/2014 ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional, conform modelului "operator de sistem independent", în acest sens fiind notificată Comisia Europenă, care însă nu a publicat ordinul respectiv în Jurnalul Uniunii Europene, recomandând efectuarea demersurilor în vederea certificării Companiei conform modelului de separare a proprietății, model de bază propus de CE.

În urma analizei documentației și în conformitate cu procedura de certificare, prin Decizia nr.1788/12.08.2015, ANRE a aprobat certificarea preliminară a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. ca operator de transport și de sistem al Sistemului Electroenergetic Național, conform modelului de separare a proprietății.

În conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare, ca urmare a parcurgerii etapelor procesului de certificare și constantându-se îndeplinirea tuturor condițiilor de certificare, în ședința Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 07.12.2015 s-a supus aprobării "Ordinul privind aprobarea certificării Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A. ca operator de transport și de sistem al sistemului electroenergetic național, conform modelului de separare a proprietății". Ordinul a fost aprobat în unanimitate de membrii Comitetului de Reglementare al ANRE.

Ordinul nr.164/07.12.2015 privind aprobarea certificării Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A. ca operator de transport și de sistem al sistemului electroenergetic național, conform modelului de separare a proprietății, însoțit de Avizul Comisiei Europene cu numărul C(2015) 7053 final din 12.10.2015 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 908/08.12.2015, Partea I.

Ordinul privind certificarea finală împreună cu referatul ANRE privind aprobarea certificării urmează a fi notificate Comisiei Europene, conform prevederilor legale, iar Comisia va publica certificarea Companiei în Jurnalul Uniunii Europene.

Prin acest ordin se pun în aplicare prevederile legislației Uniunii Europene și a celei naționale cu privire la certificarea operatorului de transport și de sistem și nu se instituie costuri/tarife sau obligații suplimentare asupra clientului final de energie electrică.

"Ca urmare a eforturilor susținute depuse de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în scopul realizării și finalizării procedurii de certificare, Compania înregistrează un succes binemeritat în aplicarea legislației comunitare și naționale, intrând în marea familie a operatorilor de transport și de sistem certificați conform Regulamentului (CE) nr. 714/2009 și Directivei (CE) nr.72/2009", a declarat domnul Toni TEAU, Director General Executiv al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. este Operatorul de Transport şi de Sistem din România, care gestionează, operează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport care cuprinde 81 staţii electrice de transformare, cu o capacitate de circa 37,778 MVA şi 8.834,3 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV şi 750 kV, aflate în gestiunea a opt sucursale de transport.


Editor de Bunuri

#hide the portlet