Editor de Bunuri

Anunt Recrutare Specialist Strategie Industriala Retele Electrice

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnice și dezvoltare rețea (DTDR) – Departamentul analize tehnice, consultanță implementare proiecte și cercetare inovare (DATCIPCI) – Serviciul analize tehnice, consultanță implementare proiecte (SATCIP), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

SPECIALIST (STRATEGIE INDUSTRIALĂ – REȚELE ELECTRICE)

Principalele responsabilități ale postului:

Participa la elaborarea de analize tehnice detaliate necesare operarii si dezvoltarii RET;

Participa la standardizarea solutiilor si specificatiilor tehnice in vederea cresterii performantelor operationale RET (elaborare/actualizare NTI / NTE / politici/ ghiduri etc);

Participa la etapele de proiect (elaborare cerinte initiale, proiectare, executie, testare si receptii etc);

Participa la standardizare si interoperabilizare solutii / sisteme / echipamente in vederea implementarii conceptului "Statie electrica digitala".

Cerințe:

Studii superioare;

Experienta: minim 5 ani in domeniul electroenergetic (analiza si evaluare tehnologii, concepte si standarde noi; elaborare caiete de sarcini/ specificatii/ ghiduri etc; participari in cadrul proiectelor de modernizare statii electrice, planificare si derulare lucrari de investitii si mentenanta);

Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;

Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

Cunostinte: tehnice (domeniul electroenergetic – RET/SEN, tehnologii, standarde,  echipamente si sisteme etc), management de proiect (principii, standarde, obiective de performanta etc);

Utilizare PC plus aplicatii soft de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze (scris si vorbit);

Abilități de prezentare;

Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;

Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru;

Rapiditate în luarea deciziilor; foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;

Abilitati: lucru in echipe multidisciplinare.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 07 iulie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet