Editor de Bunuri

Anunt Recrutare SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției guvernanță corporativă, relația cu investitorii și reprezentare (DGCRIR) – Guvernanță corporativă, am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

SPECIALIST  

Principalele responsabilități ale postului:

·      intocmirea de analize, puncte de vedere, referate sau note cu propuneri de masuri, actiuni, solutii si/sau recomandari, luand in considerare principiile de guvernanta corporativa aplicabile la nivelul Companiei, care sa faciliteze membrilor Directoratului si directorului DGCRIR luarea unor decizii corespunzatoare;

·      analizarea prevederilor legale si modificarile legislative care au impact asupra Companiei din punct de vedere statutar;

·      informarea directorul DGCRIR privind reglementarile/actele normative cu impact asupra activitatii Companiei si a modificarilor survenite la acestea;

·      raspunderea de organizarea si realizarea indosarierii/arhivarea, dupa caz, a documentelor specifice activitatii proprii;

·      efectuarea, la solicitarea directorului DGCRIR tehnoredactari de documente, comunicari prin telefon, fax, e-mail, folosind aparatura moderna de birou/birotica (calculator, multifunctionale, etc.);

·      participarea la intalniri pe teme de specialitate incidente activitatii postului, cu specialisti din Companie si/sau din afara acesteia;

·      participarea la elaborarea politicilor si a strategiei de dezvoltare a Companiei;

·      asigurarea aplicării mecanismelor si a relatiilor noi in domeniul propriu de activitate, in conformitate cu actiunile de restructurare si eficientizare aprobate;

·      participarea la promovarea imaginii unitare a Companiei prin modul de realizare a activitatii proprii.

Cerințe:         

·      studii superioare (în domeniul juridic);

·      experienta: minimum 2 ani în activitãți în domeniul juridic sau al guvernanței corporative;

·      capacitate de comunicare si de negociere cu cadre/ personal de conducere, din afara Companiei;

·      cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;

·      cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·      utilizare PC plus soft-uri de specialitate;

·      cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internatională (de preferintă limba engleză);

·      Utilizarea PC;

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·      Rapiditate în luarea deciziilor;

·      Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·      Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·      Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa.

·      Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 iulie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet