Editor de Bunuri

Anunt recrutare - SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Departamentului informații clasificate (DICL) – Serviciul protecția informațiilor (SPI) – Biroul securitate (protecția fizică, protecția juridică, protecția personalului, protecția prin măsuri procedurale, securitate industrială), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

SPECIALIST 

Principalele responsabilități ale postului:

 • Întocmirea Nomenclatorului arhivistic unic al Companiei;
 • Prelucrarea arhivistică;
 • Organizarea depozitului de arhivă;
 • Răspunde de: Gruparea documentelor în dosare, Inventarierea dosarelor, Predarea la compartimentul de arhivă, Selecţionarea documentelor, Operaţiuni arhivistice la documentele neconstituite pe probleme şi termene de păstrare, Folosirea documentelor;
 • Raspunde de modul in care sunt aplicate prevederile legale din domeniul protectiei informatiilor clasificate, pe linia protectiei fizice, propunand masuri in consecinta;
 • Necesită acces la informații clasificate secret de stat, nivel Strict Secret (verificarea în vederea accesului la informații clasificate de nivel Strict Secret este anterioară numirii în funcție, se solicită obligatoriu, iar definitivarea este condiționată de obținerea avizului ORNISS, de nivel Strict Secret).

Cerințe:         

 • Studii de baza: studii superioare (S/ECTS+M/ECTS);
 • Experienta in domeniul protectiei informatiilor clasificate – minim doi ani;
 • Constituie un avantaj: experienta in servicii de arhivare;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate (Legea 182/2002, H.G. 585/2002, H.G. 781/2002) și Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicată, Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin O.Z. nr. 217/23.05.1996;
 • Cunoașterea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a personalului de arhiva aprobat de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul 219/03 iunie 1996 cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate NATO și UE;
 • Utilizare PC plus aplicații soft de specialitate;
 • Operativitate în rezolvarea problemelor, bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului;
 • Automotivaţie, autodisciplină şi stabilitate în ceea ce priveste modul de muncă;
 • Rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul; 
 • Spirit de iniţiativă, loialitate faţă de Companie.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 07 septembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet