Editor de Bunuri

Anunț recrutare - Șef tură stații el. gr.3,4 - S.T. Constanța

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport şi de sistem din România, având un rol cheie pe piaţa de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreţine, modernizează şi dezvoltă sistemul electric de transport şi asigură schimburile de electricitate între ţările Europei Centrale şi de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcţionarea sistemului şi a pieţei, asigurarea siguranţei Sistemului Electroenergetic Naţional. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea şi oferta de electricitate, echilibrând permanent producţia de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul S.T. Constanța – Centrul de Exploatare Tulcea, Stația Rahman, am reluat procesul de selecție pentru ocuparea unui post de:

 "Șef tură stații el. gr.3,4,"

 

             Responsabilităţi

Asigura exploatarea stației în condiții de siguranță a Sistemului electroenergetic național;

Efectuarea de manevre programate normal sau accidental în instalațiile exploatate la dispoziția/ cu aprobarea centrelor de dispecer cu autoritate de decizie a echipamentelor.

               Cerinţe

Studii: (S/ ECTS+M/SSD/ ECTS/Ms/ M/ Sc.prof), specializare energetic, electrotehnic.

Cunoștințe: privind exploatarea, întreținerea instalațiilor electroenergetice, cunoștințe privind instalațiile și echipamentele electrice din stațiile electrice de transformare și LEA 400 kV si 220 kV, cunoștințe operare PC, cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE.

           Informatii generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, vă rugăm să trimiteţi până la data de 26.08.2019 un CV actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidaţi, la Serviciul resurse umane, în atenţia domnei Mihaela Tîncabă, pe adresa de  email: mihaela.tincaba@transelectrica.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la: telefon 0241/607563 - Sef Serviciu Resurse Umane S.T.Constanta.

CNTEE" Transelectrica"-SA prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfașurării procesului de recrutare și selecție , respectând temeiul legal în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate in considerare doar CV-urile transmise prin email sau depuse la Secretariat până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență. După analizarea CV-urilor,ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet