Editor de Bunuri

Anunt Recrutare Sef Serviciu Non Tehnic

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției guvernanță corporativă, relația cu investitorii și reprezentare (DGCRIR) – Serviciul raportare non-financiara si responsabilitate corporativa (SRNFRC), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

SEF SERVICIU NON-TEHNIC  

Principalele responsabilități ale postului:

·      raspunde de exercitarea funcţiilor conducerii: previziunea/ planificarea, organizarea, coordonarea si indrumarea, comanda şi controlul asupra tuturor persoanelor din cadrul SRNFRC;

·      raspunde de programarea, coordonarea si realizarea tuturor activitatilor specifice SRNFRC aşa cum rezultă din  cadrul legislativ aplicabil, in vigoare;

·      coordonează conceperea, implementarea şi dezvoltarea politicii de responsabilitate socială corporativă (RSC);

·      coordonează încadrarea cheltuielilor de: informări publice obligatorii prin presa scrisă, sponsorizări;

·      coordonează rezolvarea solicitărilor de sponsorizare adresate Companiei de diverse instituții/firme;

·      participă la crearea și consolidarea unei imagini bine definite a Companiei pentru o bună și corectă percepție a acesteia de către opinia publică și mediile țintă care să susțină îndeplinirea obiectivelor de afaceri;

·      răspunde de menținerea unei relații active cu persoanele interesate (stakeholderi) și asigurarea unui flux adecvat de informații cu toți cei interesați de evaluarea profilului non-financiar și a evoluției non-financiare a Companiei, asigurând:

· comunicarea cu investitorii instituţionali, intermediari, consultanţi de investiţii, analişti financiari, la solicitările acestora, cu privire la rapoartele non-financiare emise TEL;

· întocmirea de note, informaţii, situaţii, documente, rapoarte de sinteză şi/sau analiză solicitate cu privire la rapoartele non-financiare;

· colectarea tuturor datelor/informaţiilor (cu conţinut cert, corect şi suficient) necesare elaborării raportării non-financiare, precum şi diseminarea acestora către cei interesaţi, în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă;

·      răspunde de intocmirea raportării non-financiare a Companiei la termenele stabilite, în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare aplicabilă;

·      răspunde de elaborarea şi aplicarea procedurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor de raportare non-financiară stabilite în conformitate cu regimul juridic aplicabil;

·      asigura legatura cu alte directii/departamente din cadrul Companiei, în vederea realizării sarcinilor proprii sau în vederea oferirii de puncte de vedere specifice activităţii;

·      asigură elaborarea lucrărilor în condiţii de calitate şi la termenele stabilite;

·      răspunde de identificarea nevoilor de consultanţă şi/sau suport extern (servicii externe) pentru domeniul propriu de activitate;

·      propune desfăşurarea unor activităţi în cadrul unităţii conduse pe bază de proiecte, programe şi propune/nominalizează conducători/echipe de proiect pentru proiectele/programele aprobate.

Cerințe:         

·       Studii superioare;

·       Experienta relevanta in activitati de guvernanta corporativa si analiza - sinteza a informatiilor de interes pentru investitori;

·       Capacitate de conducere şi administrare a organizatiilor;

·       Capacitate de planificare şi organizare a unei activităţi; de delegare şi control; de previziune şi de evaluare obiectivă;

·       Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;

·       Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·       Cunoştinţe economico – financiare si comerciale;

·       Utilizare PC - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) plus aplicaţii de specialitate (dacă este cazul);

·       Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala (de preferinta limba engleza);

·       Aptitudini manageriale;

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·      Rapiditate în luarea deciziilor;

·      Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·      Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·       Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;

·      Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 24 iulie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet