Editor de Bunuri

Anunt Recrutare REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției guvernanță corporativă, relația cu investitorii și reprezentare (DGCRIR) – Biroul responsabilitate socială corporativă (BRSC), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL  

Principalele responsabilități ale postului:

·      Participa la conceperea, implementarea si dezvoltarea politicii de responsabilitate sociala corporativa (RSC);

·      Asigura incadrarea cheltuielilor de: informari publice obligatorii prin presa scrisa, sponsorizari;

·      Participa la elaborarea, derularea strategiei de comunicare si relatii publice si a planului de sustinere a imaginii, brand-ului si reputatiei Companiei prin intermediul mijloacelor de comunicare impersonale;

·      Participa la rezolvarea solicitarilor de sponsorizare adresate Companiei de diverse institutii/firme;

·      Participa la crearea si consolidarea unei imagini bine definite a Companiei pentru o buna si corecta perceptie a acesteia de catre opinia publica si mediile tinta care sa sustina indeplinirea obiectivelor de afaceri;

·      Asigura analiza documentatiilor in colectivele de specialitate;

·      Redacteaza documente la solicitarea Directoratului Companiei, sub indrumarea directorului de directie;

·      Participa la implementarea strategiei de guvernanta corporativa la nivelul Companiei sub coordonarea directorului de directie.

Cerințe:           

·       Studii superioare;

·       Experienta: minim 1 an experienta in munca;

·       Capacitate de comunicare si de negociere cu cadre/ personal de conducere, cu și din afara Companiei;

·      Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;

·      Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·      Utilizare PC plus soft-uri de specialitate;

·      Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala (de preferinta limba engleza).

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·      Rapiditate în luarea deciziilor;

·      Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·      Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·      Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;

·      Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 iulie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet