Editor de Bunuri

Anunt Recrutare Inspector Sef - Audit Public Intern

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru completarea echipei noastre de management, lansăm selecția pentru ocuparea postului de:

INSPECTOR ȘEF – AUDIT PUBLIC INTERN

Procedura a fost anulată conforma anunţului publicat pe site-ul TranselectricaProcesul de selecţie şi recrutare se va relua la o dată ce va fi adusă la cunoştinţă conform procedurilor în vigoare. 

Principalele responsabilități ale postului:

  • asigură realizarea auditului public intern la nivelul Companiei si în unitătile organizatorice ale acesteia;
  • stabileşte prioritătile de audit ale unor activităţi, conform analizei riscurilor şi a sarcinilor primite de la Consiliul de Supraveghere al Companiei sau de la Directoratul Companiei;
  • coordonează şi controlează activitatea curentă a personalului din subordine în vederea realizării la timp şi în condiţii de calitate a sarcinilor;
  • răspunde de planificarea şi efectuarea auditului public intern privind respectarea reglementărilor tehnice şi financiare aplicabile în cadrul unităţilor Companiei;
  • auditează aplicarea prevederilor Contractului colectiv de muncă aprobat la nivelul Companiei;
  • răspunde de organizarea şi desfăşurarea misiunilor de asigurare, consiliere şi evaluare şi de resursele necesare pentru efectuarea acestor misiuni, astfel încât activitatea auditorilor interni să se deruleze în conformitate cu principiile şi regulile prevăzute în Codul privind conduita etică profesională.

Cerințe:         

              ·         Studii universitare economice /  juridice / tehnice;

·         experiență: minimum 5 ani lucraţi în activităţi de audit public intern ;

  • experiență: minimum 3 ani în management organizational si în activitatea de conducere echipe;

·         certificari, autorizari sau atestari profesionale în activitatea auditului public intern

·         să îndeplinească condițiile pentru avizarea în funcţie, cunoştinţe certificate de audit şi în domeniile cerute de cadrul general de competenţe profesionale ale auditorilor interni;

·       cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN

·       Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·       Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale:

·       Utilizare PC plus aplicatii soft de specialitate;

·       Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj

·       Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;

·       Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·       Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;

·       Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;

              ·       Foarte bune abilități de organizare a timpului;

Notă: Postul de "Inspector Șef – Audit Public Intern" necesită acces la informații clasificate secret de stat, nivel Strict Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți la Direcția resurse umane, până la data de 18 septembrie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția doamnei Ana Dora Costea, prin email: dora.costea@transelectrica.ro.


Editor de Bunuri

#hide the portlet