Editor de Bunuri

Anunt Recrutare INGINER PRINCIPAL DEN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția planificare funcționare SEN (DPF SEN) – Planificare operațională sistem (POS),  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER PRINCIPAL DEN

Principalele responsabilități ale postului:

·      Efectuarea analizelor de regimuri din cadrul studiilor semestriale în vederea stabilirii schemei normale de funcționare a Sistemului Electroenergetic Național, cu verificarea respectării criteriilor de siguranță a funcționării în schema normală, în scheme cu retrageri din exploatare sau în alte regimuri caracteristice de funcționare ale SEN, analize care cuprind:

-       determinarea balanțelor de putere;

-       regimuri staționare (analiza criteriului N-1);                                             

-       stabilitate statică (determinare capacității de transport în secțiunile critice);                         

-       stabilitate tranzitorie;            

-       verificarea reglajelor pentru anumite protecții și automatizări de sistem;                               

-       analiza nivelului tensiunilor și a consumului propriu tehnologic în rețele;                                 

-       evidențierea  restricțiilor de funcționare și a măsurilor necesar a fi luate pentru creșterea siguranței în funcționarea SEN;

·      Realizarea analizelor de regimuri pentru elaborarea programului anual de retragere din exploatare a echipamentelor din RET (inclusiv a liniilor de interconexiune) și a grupurilor din centralele electrice;

·      Colectarea, stocarea și prelucrarea pe calculator a datelor privind consumul SEN în zilele caracteristice de iarnă/vară în vederea realizării balanțelor previzionale de putere;

·      Colectarea, verificarea, analiza, centralizarea, transmiterea datelor statistice și de adecvanță necesare pentru întocmirea rapoartelor ENTSO-E. Publicarea datelor și informatiilor, conform procedurilor în vigoare privind transparența.

Cerințe:         

·      Studii superioare tehnice în domeniul energetic, specializarea electroenergetică;

·      Experiență minim doi ani in domeniul calculului regimurilor staționare și al verificărilor criteriilor de stabilitate în funcționarea SEN;

·      Experiență în utilizarea PC: programe specializate pentru analiza regimurilor de funcționare ale SEN, Microsoft Office;

·      Cunoştinţe referitoare la legislația din domeniul energetic și al reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei – ANRE;

·      Cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internatională (de preferintă limba engleză);

·      Abilități: capacitate de a lucra în echipă, rezistență la stres și disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru;

·      Abilitati foarte bune de comunicare;

·      Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;

·      Rapiditate în luarea deciziilor;

·      Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·      Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru;

·      Foarte bune abilitati de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 07 iulie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet