Editor de Bunuri

Anunt recrutare - INGINER PRINCIPAL DEN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția operativă (DO) – Prognoza și managementul congestiilor, managementul CPT (PMCM CPT) – Biroul prognoză,  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER PRINCIPAL DEN

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • realizarea prognozei zilnice a consumului intern brut de energie in SEN, in scopul utilizarii in procesul programarii zilnice a functionarii SEN;
 • colectarea, prelucrarea statistica si arhivarea electronica a informatiilor privind consumul intern brut de energie in SEN si CPT-ul in RET;
 • elaborarea prognozei zilnice si intra-zilnice a consumului propriu tehnologic in RET, in scopul reducerii cheltuielilor rezultate din compensarea dezechilibrelor acestuia;
 • realizarea analizelor pentru estimarea semestriala a congestiilor posibil sa apara in SEN;
 • elaborarea rapoartelor zilnice, saptamanale, lunare si anuale referitoare la CPT-ul in RET;
 • realizarea calculelor de regimuri pentru stabilirea prognozei zilnice a consumului propriu tehnologic in RET;
 • furnizarea datelor necesare la elaborarea rapoartelor zilnice, lunare si anuale de functionare a SEN.

Cerințe:         

 • studii superioare (S / ECTS + M) tehnice în domeniul energetic, de preferinta specializarea electroenergetică;
 • experienta in domeniul energetic de minim 2 ani (proiectare, exploatare, mentenanta etc);
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, activitatea de transport a energiei electrice, furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoştinte referitoare la legislaţia în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE;
 • cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office;
 • cunoasterea limbii engleze;
 • capacitatea de organizare in activitatea proprie, atentie la detalii, capacitatea de sinteza si de analiza, rigoare;
 • capacitate de a lucra în echipă, de foarte bună organizare a timpului, spirit de inițiativă, rezistență la stres și disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare și comunicare;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 07 septembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet