Editor de Bunuri

Anunt recrutare - GESTIONAR DEPOZIT

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității economică – financiară și administrativă (UEFA) – Departamentul logistic și administrativ (DLA) – Serviciul administrativ (SA), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

GESTIONAR DEPOZIT 

Principalele responsabilități ale postului:

·       respecta legislatia de gestiune a stocurilor;

·       raspunde de receptia, de la comisia de recepţie, a bunurilor achiziţionate de catre Companie împreună cu documentele însoţitoare;

·       raspunde de receptia si a altor bunuri, conform aprobărilor legale si reglementãrilor în vigoare;

·       pastreaza documente justificative legate de stocuri;

·      efectueaza lunar inventarul stocului de marfa;

·      introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare;

·      asigurã si raspunde de depozitarea bunurilor în rafturile şi în locurile stabilite cu asigurarea stabilităţii fizice, a compatibilităţii între produsele depozitate şi a curăţeniei în magazii;

·      eliberează bunurile din depozit numai în baza aprobării legale, înscrisă în documentele de mişcare a bunurilor;

·      constatã si aduce la cunoştinţa şefului ierarhic tendinţa de epuizare a stocurilor, în special a celor cu mişcare rapidă;

·      constatã si aduce la cunoştinţa şefului ierarhic orice lipsuri, deteriorări, degradări ale produselor în stadiile de primire, depozitare, eliberare a bunurilor;

·      predă personalului specializat din cadrul entitatii organizatorice care desfasoara activitatea buget, contabilitate, patrimoniu documentele primare privind receptia si eliberarea bunurilor conform graficului, întreaga documentaţie privind bunurile din depozite;

·      raspunde de operarea, actualizarea prin tinerea la zi a fişelor de depozit pe fiecare articol;

·       raspunde de introducerea facturilor din domeniul propriu in sistemul informatic MIS.  

Cerințe:         

·      Studii medii;

·      Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;

·      Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE

·      Utilizare PC plus aplicatii soft de specialitate utilizate in activitatea de gestiune;

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·      Rapiditate în luarea deciziilor;

·      Atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu;

·      Capacitate de comunicare si de intelegere in procesul comunicarii;

·      Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;

·      Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;

·      Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;

·      Rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 

·      Spirit de initiativa, loialitate fata de Companie;

·      Atentie distributiva;

·      Buna memorare a datelor si cifrelor;

·      Echilibru emotional.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 31 august 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selectie.


Editor de Bunuri

#hide the portlet