Editor de Bunuri

Anunt recrutare - Economist ST Sibiu

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii din cadrul Serviciului Patrimoniu Administrativ, am demarat selectia externa pentru ocuparea unui post vacant de:

"ECONOMIST"- perioada determinata 12 luni

Principalele responsabilitati:

 • Coordoneaza intocmirea documentatiei necesare pentru activitatea de scoaterea din functiune, declasarea, valorificarea si casarea mijloacelor fixe, mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, obiectelor de inventar,bunuri material, imobilizari etc.
 • Urmareste si verifica propunerile de scoatere din folosinta a bunurilor la nivel de sucursala
 • Centralizeaza listele de la compartimentele ST Sibiu conform procedurilor
 • Intocmeste notele de fundamentare pentru obtinerea aprobarilor
 • Intocmeste propuneri privind actualizarea/modificarea deciziilor de casare/valorificare
 • Colaboreaza cu SBFC pentru actiunea de scoatere din functiune si radiere din evidentele contabile
 • Coordoneaza si indruma subcomisiile de casare ST Sibiu
 • Centralizeaza bunurile aprobate la valorificare si pregateste documentele necesare actiunii de valorificare (evaluare echipamente, actualizare pret de piata)
 • Participa la  activitatea de reevaluare active in cadrul sucursalei
 • Deruleaza, coordoneaza activitatea de arhivare a documentelor , responsabil proiect arhivare ST Sibiu
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea/actualizarea/modificarea nomenclatorului arhivistic
 • Coordoneaza si verifica predarea documentelor create la depozitul de arhiva 
 • Asigura secretariatul comisiei de selectionare a documentelor din arhiva sucursalei

Cerinte:

 • Studii superioare: S/ECTS+M/ECTS  domeniul Economic/Finante
 • Cunostinte juridice – constituie un avantaj
 • Competente digitale: Microsoft office ( word,excel,power point)
 • Capacitate de lucru in echipa, responsabilitate, disponibilitatea pentru program prelungit

Persoanele interesate, vor transmite pana pe data de 10.09.2018 la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu  (pe adresa de email: radu.gavrila@transelectrica.ro sau tel/fax: 0269-207117 / 0269-207101) urmatoarele documente:

 • Formularul Cerere inscriere,
 • Formularul Declaratie pe proprie raspundere care atesta lipsa incompatibilitatilor prevazute de

CCM aplicabil, precum si de legislatia in vigoare,

 • CV actualizat (tip Europass),
 • Carte de identitate / buletin identitate – copie,
 • Acte de studii care atesta studiile/specializarile cerute pentru ocuparea postului – original si copie,
 • Carnet de munca completat si incheiat la data de 01.01.2011 (dupa caz) – original si copie        si/sau adeverinta din care reiese experienta solicitata;
 • Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte daca, candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea pe postul de munca vacant – original.

Selectia se va desfasura sub forma de proba scrisa si interviu.

Candidatii inscrisi vor fi anuntati cu privire la data, locatia si ora desfasurarii selectiei.

Tematica de concurs si bibliografia aferenta, se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu.

Ne rezervam dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

Nu se asigura locuinta.


Editor de Bunuri

#hide the portlet