Editor de Bunuri

Anunt Recrutare - Economist principal specialist Serviciul piete administrate

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției piețe de energie (DPE) –  Serviciul piețe administrate (SPA), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST  

 

Principalele responsabilități ale postului:

·           raspunde de elaborarea şi încheierea Convenţiilor de participare pe piaţa de echilibrare a „Pǎrţilor responsabile cu echilibarea" – (PRE);

·           raspunde de elaborarea şi încheierea Convenţiilor de „Participare la piaţa de echilibrare" – (PPE);

·           raspunde de gestionarea garantiilor constituite pe piata de echilibrare;

·           raspunde de introducerea facturilor primite si emiterea facturilor in programul informatic MIS aferente pietei de echilibrare in cadrul serviciului;

·           raspunde de pastrarea in bune conditii a Conventiilor de participare la piata de echilibrare, respectiv de toata documentatia aferenta activitatii, dar si de arhivarea acestora;

·           raspunde de corelarea decontǎrilor lunare şi a eventualelor recalculǎri primite de la SC OPCOM SA cu situaţiile existente atât pentru dezechilibrele pozitive, cele negative, pentru reglajele la creştere şi la scǎdere, pentru dezechilibrele la notificare, cât şi pentru redistribuirea costurilor şi a veniturilor suplimentare din echilibrarea sistemului;

·           intocmeşte rapoarte şi situaţii lunare şi de câte ori este nevoie sau sunt solicitǎri din partea Conducerii Companiei, sefului de serviciu, ANRE sau alte organisme ierahice superioare.

Cerințe:         

  • Studii superioare economice (S / ECTS + M);
  • Experiență: minimum 2 ani vechime;
  • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;

·         Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in piata de energie electrica;

·         Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in cadrul pietei echilibrare;

·         Cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a reglementărilor ANRE;

·         Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;

·         Utilizarea PC: softuri adecvate;

·         Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·         Rapiditate în luarea deciziilor;

·         Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·         Deprinderi de redactare adrese si rapoarte;

·         Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·         Rezistență la stres, echilibru emotional și disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 

  • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
  • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
  • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 10 iulie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet