Editor de Bunuri

Anunt recrutare ECONOMIST PRINCIPAL Directia piete de energie

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției piețe de energie (DPE) – Serviciul piețe administrate, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

ECONOMIST PRINCIPAL

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de elaborarea, incheierea si derularea Conventiilor de participare pe piata de echilibrare a „Partilor responsabile cu echilibrarea" – (PRE);
 • raspunde de elaborarea, incheierea  si derularea Conventiilor de „Participare la piata de echilibrare" – (PPE);
 • raspunde de gestionarea garantiilor constituite pe piata de echilibrare;
 • raspunde de introducerea facturilor primite si emiterea facturilor in programul informatic MIS aferente pietei de echilibrare in cadrul serviciului;
 • raspunde  de pastrarea in bune conditii a Conventiilor de participare la piata de echilibrare, respectiv de toata documentatia aferenta activitatii, dar si de arhivarea acestora;
 • raspunde de corelarea decontǎrilor lunare şi a eventualelor recalculǎri primite de la SC OPCOM SA cu situaţiile existente atât pentru dezechilibrele pozitive, cele negative, pentru reglajele la creştere şi la scǎdere, pentru dezechilibrele la notificare, cât şi pentru redistribuirea costurilor şi a veniturilor suplimentare din echilibrarea sistemului;
 • raspunde de Intocmirea si gestionarea registrelor de PRE, PPE si UD pe piata de echilibrare.

Cerințe:         

 • Studii superioare economice (S / ECTS + M);
 • Experiență: minimum 2 ani vechime;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, conform Bibliografiei;

·         Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in piata de energie electrica;

·         Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in cadrul pietei echilibrare;

 • Cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energetic;
 • Utilizare PC, soft-uri de specialitate, MS Office este o cerință obligatorie;
 • Cunoașterea limbii engleze;

·         Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·         Rapiditate în luarea deciziilor;

·         Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·         Deprinderi de redactare adrese si rapoarte;

·         Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·         Rezistență la stres, echilibru emotional; 

 • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 14 septembrie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet