Editor de Bunuri

Anunt public privind proiectul Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna si LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja in statia Medgidia Sud

C.N.T.E.E.  TRANSELECTRICA  S.A.  SUCURSALA  DE  TRANSPORT  CONSTANTA, cu sediul  in municipiul Constanta, b-dul Lapusneanu, nr. 195A, bloc LAV 1, judetul Constanta,,  titular al proiectului:  „ RACORDAREA  LEA  400 KV  ISACCEA – VARNA  SI  LEA  400 KV  ISACCEA – DOBRUJA  IN  STATIA  MEDGIDIA  SUD" –  pentru 13,6 Km,  propus a fi amplasat in municipiul Medgidia, comuna Pestera si comuna Ciocarlia,   judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,  de către Agentia pentru Protectia  Mediului Constanta: NU  ESTE NECESARA  EFECTUAREA EVALUARII  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, Constanta, judetul Constanta, zilnic,  între orele 9 -13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.


Editor de Bunuri

#hide the portlet