Editor de Bunuri

Anunţ public privind mentinerea Acordului de Mediu emis initial

CNTEE TRANSELECTRICA SA, titular al proiectului "LEA 400 kV Gutinaş - Smârdan", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru modificarea proiectului "LEA 400 kV Gutinaş - Smârdan", propusă a fi amplasată în localitatea Smârdan judeţul Galaţi: modificarea proiectului nu se supune evaluării de mediu şi evaluării  adecvate, mentinând acordul de mediu emis initial.

Decizia autoritătii de mediu, precum şi informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Bucureşti, Str. Splaiul Independenţei, Nr. 294, Sector 6, precum şi la adresa de e-mail: autorizari@anpm.ro, in termen de 10 zile de la publicare, până în data de 15.10.2015. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet