Editor de Bunuri

Anunt public privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul LEA 400kV Dublu Circuit - D.C.(un circuit echipat - 1 C.E) Constanta Nord - Medgidia Sud

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANŢA, anunƫă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:         * LEA 400 KV DUBLU CIRCUIT - D.C. (UN CIRCUIT ECHIPAT - 1 C.E.) CONSTANŢA NORD - MEDGIDIA SUD * propus a fi amplasat în mun. Constanƫa, mun. Medgidia, oraş Murfatlar, com. Cumpăna, com. Valu lui Traian, com. Bărăganu, com. Ciocârlia, jud. Constanƫa.

            Proiectul acordului de mediu si informaƫiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. CONSTANŢA, str. Unirii, nr. 23, în zilele de luni ÷ vineri, între orele 9 ÷ 16 cât şi la următoarea adresă de internet: http//apmct.anapm.ro.

            Observaƫiile/contestaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. CONSTANŢA din Constanƫa, str. Unirii, nr. 23, în termen de 5 zile calendaristice de la publicarea anunƫului.


Editor de Bunuri

#hide the portlet