Editor de Bunuri

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - S.T. Constanƫa anunƫă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul LEA 400 KV DUBLU CIRCUIT - D.C. (UN CIRCUIT ECHIPAT - 1 C.E.) CONSTANŢA NORD - MEDGIDIA SUD, propus a fi amplasat în mun. Constanƫa, mun. Medgidia, oraş Murfatlar, com. Cumpăna, com. Valu lui Traian, com. Bărăganu, com. Ciocârlia, jud. Constanƫa.

            Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenƫiei pentru Protecƫia Mediului Constanƫa, str. Unirii, nr. 23, Constanƫa, judeƫul Constanƫa, zilnic, între orele 9 ÷ 13 şi la sediul beneficiarului C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - S.T. Constanƫa, bd. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 195A, bl. LAV1, Constanƫa, judeƫul Constanƫa, în zilele de luni ÷ vineri, între orele 9 ÷ 13.

            Observaƫiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenƫiei pentru Protecƫia Mediului Constanƫa, str. Unirii, nr. 23, Constanƫa, judeƫul Constanƫa, între orele 9 ÷ 13.


Editor de Bunuri

#hide the portlet