Editor de Bunuri

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - Sucursala de Transport Timișoara, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin,în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontalier,  pentru proiectul Retehnologizare stația 220/110 kV Iaz.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior,  73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8:16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Editor de Bunuri

#hide the portlet