Editor de Bunuri

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

CNTEE Transelectrica - SA Strada Olteni, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului nr. 27, Cluj-Napoca , C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Bacău Str. Oituz nr. 41, Bacău anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,LEA 400 kV-Gădălin- Suceava, inclusiv interconectare la SEN'', propus a fi amplasat în judeţele Cluj, Bistriţa Năsăud şi Suceava, titular CNTEE Transelectrica SA.

Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti şi la sediile CNTEE Transelectrica Strada Olteni, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Cluj, Str. Memorandumului nr. 27, Cluj-Napoca ,C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Bacău Str. Oituz nr. 41, Bacău, în zilele de Luni - Joi, între orele 830 - 1530, Vineri, între orele 0800 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti sau la sediile APM Suceava Str. Bistriţei nr.1A Suceava, APM Cluj str.Dorobanţilor nr.29, Cluj Napoca, APM Bistriţa Năsaud Str. Parcului nr 20 Bistriţa,  precum şi la adresa de e-mail: autorizari@anpm.ro


Editor de Bunuri

#hide the portlet