Editor de Bunuri

Anunț public privind decizia etapei de încadrare a proiectului "Stația 400kV Stalpu și Modernizare celule 110kV și medie tensiune în stația electrică Stâlpu

CNTEE TRANSELECTRICA SA - ST Bucuresti, titular al proiectului "Statie 400kV Stalpu si Modernizare celule 110kV si medie tensiune in statia electrica Stalpu", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat in com. Stalpu, sat Stalpu, jud. Buzau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Buzau din Buzau, str. Democratiei nr.11, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 21.03.2018.

In cazul in care nu sunt observatii justificate din partea publicului, APM Buzau va emite Decizia etapei de incadrare.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet