Editor de Bunuri

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

CNTEE Transelectrica, titular al proiectului "LEA 400 kV Gădalin Suceava şi interconectare la SEN", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului: se supune evaluării de mediu şi evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "LEA 400 kV Gădalin Suceava şi interconectare la SEN", propus a fi amplasat în judeţele Cluj, Bistriţa Năsăud şi Suceava.

            1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ANPM str. Splaiul Independenţei nr. 294 sector 6 Bucureşti, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16.30 şi vineri între orele 8:00-14:00,la sediile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj str. Dorobanţilor nr.99 Cluj Napoca, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa - Năsăud str. Parcului nr.20Bistriţa, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A,  precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ANPM precum şi la adresa e- mail office@anpm.ro in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.03.2015. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.03.2015.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul sediul ANPM, precum şi la următoarea adresă de e-mail : autorizari@anpm.ro., în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.03.2015.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet