Editor de Bunuri

Anunt public

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Transport Constanta prin Director Marian Vaju, titular al proiectelor ,,Retehnologizare Statie 220/110 kV Filesti" si ,,Demolare imprejmuiri, alei tehnologice in statia 220/110 kV Filesti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat in strada Energiei, nr. 1, orasul Galati, judetul Galati.

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/ Reglementari/ Acordul de mediu/ Proiect decizie etapa de incadrare. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet