Editor de Bunuri

ANUNȚ PUBLIC

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Timişoara, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANPM în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „ Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad, Etapa lI LEA 400 kV d.c. Reşiţa - Timişoara - Săcălaz" propus a fi amplasat în 16 unităţi administrativ teritoriale (UAT) din cadrul judetelor Caraş-Severin şi Timiş, astfel:

-       în judeţul Caraş-Severin (6 UAT): municipiul Reşita, oraşul Bocşa, comunele Ezeriş, Ramna, Berzovia şi Măureni;

-       în judetul Timiş (10 UAT) : municipiul Timişoara, comunele : Tormac, Liebling , Sacoşu Turcesc, Moşnița Nouă, Pădureni, Parța, Şag, Sânmihaiu Român şi Săcălaz.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ANPM str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni - joi între orele 8 – 1630 şi vineri între orele 8 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/drafturi-acte-reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până în data de 18.04.2017.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ANPM str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, precum şi la următoarea adresă de e-mail: autorizări@anpm.ro până în data de 23.04.2017.

Editor de Bunuri

#hide the portlet