Editor de Bunuri

Anunt privind organizarea unei licitatii publice pentru vanzarea deseurilor valorificabile

ANUNT LICITATIE PUBLICA PENTRU VANZARE DESEURI VALORIFICABILE

1.Denumirea vanzatorului: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA" SA Sucursala Transport Constanta cu sediul în b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 195 A Bloc LAV 1, parter, Constanta , cod postal 900472 , telefon  0241/607507  fax  0241/ 607550/ 607552, numar de înmatriculare  la Registrul Comertului J13/1667/2000, cod unic de inregistrare 13389385;

2.Obiectul contractului: Vanzare deseuri valorificabile;

3.Procedura de valorificare: Licitatie publica cu strigare;

4.Locul desfasurarii: Sediul Sucursalei de Transport Constanta, b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 195 A Bloc LAV 1, parter, Constanta;

5.Depunerea documentatiei de participare (dosarul de participare): la secretariatul vanzatorului pana la data de 12.11.2018 iar in caz de neadjudecare, pana la data de 19.11.2018 si 26.11.2016, orele 11.00;

6.Conditiile care trebuiesc indeplinite de potentialii cumparatori pentru a fi admisi la licitatie sunt  conform precizarilor din documentatia de valorificare;

7.Deseurile pot fi vazute in locurile precizate in Documentatia de valorificare

8.Datele la care se vor desfasura sedintele de licitatie vor fi comunicate ofertantilor admisi in urma analizei documentelor de participare.

9.Documentatia de valorificare poate fi procurata gratuit pe suport de hartie de la sediul Sucursalei de Transport Constanta- Serviciul Comercial sau in format electronic, pe baza solicitarilor scrise;

10.Solicitarea documentatiei de valorificare se va face la sediul vanzatorului, la fax 0241/607552, sau email. Persoane de contact: Ion Tanasa (doru.tanasa@transelectrica.ro) si Dragos Dulgheru (dragos.dulgheru@transelectrica.ro).

11.Pretul de pornire al licitatiei este de 411.326,43 lei fara TVA;

12.Garantia de participare este de 41.132 lei (10 % din pretul de pornire) si se va constitui conform precizarilor din documentatia de valorificare.


Editor de Bunuri

#hide the portlet