Editor de Bunuri

Anunt privind organizarea unei licitatii publice in plic inchis, in vederea valorificarii deseurilor nesortate/sortate aflate pe platformele statiilor de transformare ale ST Buucresti

Sucursala de Transport Bucuresti, cu sediul in Bucuresti Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, telefon 021/317.21.60, fax 021/317.23.00, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/8811/2000, CUI1396943, avand cont IBAN RO32 RNCB 0078 0070 7564 0001 deschis la BCR Sucursala Stefan cel Mare, anunta organizarea unei licitatii publice in plic inchis, in vederea valorificarii deseurilor nesortate/sortate aflate pe platformele statiilor de transformare ale S.T. Bucuresti, conform anexelor la caietul de sarcini.

Detalii si conditii de participare se obtin de la Serviciul Comercial, de la urmatoarele persoane de contact: Marius Margarit, telefon 021/201.6317, e-mail marius.margarit@transelectrica.ro, Ioana Prica, telefon 021/201.6310, e-mail ioana.prica@transelectrica.ro.

Dosarul de inscriere va fi depus la registratura S.T. Bucuresti din Sos. Stfan cel Mare nr. 1 A, sector 1, Bucuresti, pana la termenul limita de 24.10.2018 ora 09.00. Documentatia de valorificare, poate fi pusa la dispozitia celor interesati, contra cost (30 de lei), suma care poate fi achitata la caseria S.T. Bucuresti.

Pretul minim "pe pachet" este de 1.505.903,72 lei, fara TVA.

In cazul in care niciunul dintre participanti nu ofera cel putin pretul de pornire, liictatia se va relua cu o noua depunere de dosare de inscriere la aceeasi adresa, la urmatoarele termene limita: 31.10.2018 respectiv 07.11.2018.


Editor de Bunuri

#hide the portlet